Close

Pork Pie & Chorizo

The Satterthwaites Bakehouse Famous Pork Pie topped with slices of chorizo

£2.00

The Satterthwaites Bakehouse Famous Pork Pie topped with slices of chorizo

Category: .
COME VISIT US
Go top